Edukacja

Malarskość filmu

Nowatorski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o najważniejszych polskich dokonaniach filmowych zainspirowanych sztuką malarską. W ramach projektu odbywają się spotkania z młodzieżą licealną, dorosłymi i seniorami.

Polski punkt widzenia – malarskość filmu to:

– prelekcje i warsztaty twórcze uzupełnione dyskusjami, analizami i interpretacjami filmowych i malarskich dzieł sztuki,
– seanse filmowe wybranych dzieł polskich mistrzów kina, ilustrujące omawiany temat,
– wystawa on-line na stronie internetowej Muzeum Kinematografii prezentująca fotografie zainspirowane kadrami malarskimi wykonanymi przez uczestników,
– scenariusze zajęć szkolnych.
Spotkania odbywają się w siedzibie Muzeum Kinematografii w Łodzi (pl. Zwycięstwa 1), w szkołach regionu łódzkiego oraz w placówkach partnerskich. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.
Informacje i zapisy:
edukacja@kinomuzeum.pl
tel. 42 674 09 57 w.151
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wcześniejszy

Letnie spacery

Następny

Wystawa Krzysztofa Kieślowskiego w Barcelonie