Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii w Łodzi to nie tylko zajmowana przezeń siedziba, organizowane wystawy czy spotkania – to przede wszystkim muzealna kolekcja. Niezwykle atrakcyjne zbiory to ponad 50.000 eksponatów – dziedzictwo przede wszystkim polskiej kinematografii, które zostaną profesjonalnie zdigitalizowane i udostępnione w przyszłości wszystkim miłośnikom kina. W ramach dofinansowania zakupiony został komplet wyposażenia niezbędnego dla digitalizacji zbiorów, w tym zestaw sprzętu komputerowego. Ze względu na trwający do ostatnich miesięcy 2020 roku remont Pałacu Scheiblera, planujemy większą ilość zewnętrznych działań edukacyjno-kulturalnych, dlatego druga część rozbudowy i modernizacji infrastruktury dotyczy sprzętu niezbędnego do realizacji projekcji filmowych i różnego rodzaju wydarzeń, odbywających się poza siedzibą, jak np. seanse plenerowe, lekcje muzealne, pokazy kina objazdowego.


Zakup sprzętu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.