Wpisy kategorii

BIP

BIP

    Nr postępowania: 3/MK/2018 ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Lecha Kaczyńskiego 1 POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 225 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA  

Więcej
BIP

Janina Złakowska-Tyburska e-mail: j.zlakowska-tyburska@kinomuzeum.eu Dariusz Gregorek e-mail:dariusz.gregorek@kinomuzeum.eu Telefon kontaktowy: 42 674 09 57  

Więcej
BIP

lp.   zmiana data  wprowadzajacy 1. Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 20.07.2005   W. Rudziński 2. Przetargi: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 04.08.2005   W. Rudziński 3. Ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2005   W. Rudziński 4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 20.09.2005   W. Rudziński 5. Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 11.10.2005   W. Rudziński 6. Ogłoszenie o

Więcej
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych. Główna strona biuletynu składa się z nagłówka – logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu,

Więcej
BIP

Na podstawie Zarządzenia nr 7672/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 2018 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi z dniem 1 lutego 2018 roku została powołana Pani Magdalena Poniatowska-Maciaszek.

Więcej
BIP

Rozbudowa Muzeum Kinematografii w Łodzi Projekt budowlany podziemnej sali wystawienniczej w Muzeum Kinematografii wykonała firma Uniprojekt SP. z o.o., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, na podstawie projektu koncepcyjnego przygotowanego przez „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A. Krakowski; 90-710 Łódź, ul. Żeromskiego 10. Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –

Więcej
BIP

Zarządzenia Dyrektora Muzeum Kinematografii   ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2014 Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian opłat za wstęp do Muzeum Kinematografii w Łodzi dla dzieci i młodzieży do lat 16 Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Muzeum Kinematografii

Więcej
BIP

Zamówienia publiczne 2016 – Ogłoszenie o przetargu – Dokumentacja-projektowa-i-nadzór-autorski.pdf Informacja o wyniku przetargu wersja.pdf 2015 – ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ € 30000 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Muzeum Kinematografii 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert

Więcej
BIP

1.Muzeum jest otwarte dla zwiedzających według poniższego harmonogramu: poniedziałek: nieczynne wtorek: 10:00 – 17:00 środa:   9:00 – 16:00 czwartek: 11:00 – 18:00 piątek:   9:00 – 16:00 sobota: 11:00 – 18:00 niedziela: 11:00 – 18:00 2. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16 3. Muzealne kino „KINEMATOGRAF” działa według rozkładu seansów i cennika publikowanego na stronie internetowej Muzeum Kinematografii. 4. Cennik

Więcej
BIP

Muzeum jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno- oświatowym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie sztuki i techniki filmu, a w szczególności: archiwalnej aparatury filmowej z uwzględnieniem wszystkich wynalazków, które bezpośrednio poprzedziły kino, dokumentów życia filmowego, materialnych obiektów związanych z tworzeniem i

Więcej