BIP

Zespół

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Muzeum Kinematografii w Łodzi:

 

Dyrektor Muzeum – Marzena Bomanowska
e-mail: marzena.bomanowska[at]kinomuzeum.eu
Główny księgowy – Ewa Goszczyńska
e-mail: e.goszczynska[at]kinomuzeum.pl
Główny inwentaryzator zbiorów – Krystyna Zamysłowska
e-mail: k.zamyslowska[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu promocji i rozwoju – Jakub Wiewiórski
e-mail: jakub.wiewiorski[at]kinomuzeum.eu
p.o. Kierownika działu projektów i organizacji wystaw – Bogusława Bronowicka
e-mail: b.bronowicka[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu edukacji i kultury filmowej –  Anna Michalska
e-mail: a.michalska[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu administracyjno-techniczego – Blanka Kuc
e-mail: b.kuc[at]kinomuzeum.pl
Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych – Izabela Piasecka
e-mail: muzeum[at]kinomuzeum.pl
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa danych i obsługi komputerowej – Dariusz Gregorek
e-mail: it[at]kinomuzeum.pl
Wcześniejszy

Struktura własnościowa

Następny

Rada Muzeum