BIP

Praca w muzeum

Na podstawie Zarządzenia nr 7672/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 stycznia 2018 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi
z dniem 1 lutego 2018 roku została powołana Pani Magdalena Poniatowska-Maciaszek.

Wcześniejszy

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii

Następny

Instrukcja obsługi BIP