KolekcjeZbiory/Kolekcje

O zbiorach

Muzeum Kinematografii w Łodzi to drugie pod względem wielkości, po Filmotece Narodowej, archiwum filmowe w Polsce.

Jest jedną z najbardziej znanych i cenionych instytucji, zajmujących się zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa światowego kina w naszym kraju.
Od utworzenia w 1986 r. Muzeum stało się spadkobiercą tradycji Centralnego Archiwum Filmowego w Łodzi, utworzonego po zakończeniu II wojny światowej.
Przez trzy dekady działalności związanej z pozyskiwaniem nowych eksponatów, Muzeum powiększyło archiwum nie tylko o materiały związane z polskimi twórcami filmowymi, ale również największymi światowymi gwiazdami i reżyserami.
Muzeum rozbudowuje swoją kolekcję wielowątkowo, szczególnie ważne są dla nas materiały dotyczące historii filmu polskiego. Zasoby muzealne składają się z kilku podstawowych działów tematycznych obejmujących:

– historię kina, w tym dokumenty, zdjęcia, materiały promocyjne, kopie filmowe, scenariusze i scenopisy,

– technikę filmową

– plakaty i elementy scenografii.

Elementy te są na bieżąco wprowadzane są do muzealnego systemu ewidencji komputerowej. Poszczególne działy mają również kolekcje tematyczne, które stanowią interesujący materiał służący do organizacji wystaw i prowadzenia badań naukowych.

Trzon muzealnego archiwum to dział zawierający materiały dotyczące historii kina, obejmujący sygnatury MKŁ/HK. Jest to zbiór archiwaliów podzielony na trzy kategorie, od jedynki do trójki rzymskiej. Pod numerem pierwszym zostały zebrane dokumenty, zdjęcia, nagrody oraz najcenniejsze kolekcje poświęcone twórcom filmowym. Całość zbioru pod tym numerem zawiera ponad sześć tysięcy jednostek archiwalnych, a w przygotowaniu do włączenia do zbioru czeka około dwóch tysięcy jednostek. Stanowią fenomenalny pod względem badawczym zbiór rzadkich i interesujących dla badaczy materiałów, najciekawszymi jego elementami są kolekcje poświęcone Aleksandrowi Fordowi, Janowi Rybkowskiemu, Jerzemu Ziarnikowi, Agnieszce Holland, Romanowi Polańskiemu oraz Poli Negri.

Wcześniejszy

Tu stacja animacja! O oszczędzaniu

Następny

Polskie plakaty