Filmy 120-lecia

Akademicka praktyka nakazuje, by prezentację raportu rozpocząć od wyjaśnienia celów, jakie omawianemu projektowi przyświecały.

Więcej
Filmy 120-lecia

Ten niezwykle intensywny na poziomie wizualnym film, w którego wielu sekwencjach dostrzec można wpływ niemieckiego ekspresjonizmu, kończy zaskakująco subtelne, emanujące wewnętrznym spokojem ujęcie. Przez ponad minutę Carol Reed prezentuje nam drogę oraz dwa szpalery drzew zbiegające się w samym środku kadru. Na pierwszym planie, po lewej stronie, stoi główny bohater filmu.

Więcej
SHARE

Filmy 120-lecia