Filmy 120-lecia

Ten niezwykle intensywny na poziomie wizualnym film, w którego wielu sekwencjach dostrzec można wpływ niemieckiego ekspresjonizmu, kończy zaskakująco subtelne, emanujące wewnętrznym spokojem ujęcie. Przez ponad minutę Carol Reed prezentuje nam drogę oraz dwa szpalery drzew zbiegające się w samym środku kadru. Na pierwszym planie, po lewej stronie, stoi główny bohater filmu.

Więcej
Filmy 120-lecia

Ostatnie dzieło Siergieja Eisensteina, którego autor sam nigdy nie zobaczył na kinowym ekranie. Cenzura wstrzymała dystrybucję filmu, ponieważ reżyser – zamiast przedstawić Iwana Groźnego jako postępowego władcę oraz przyjaciela ludu – uczynił z niego „targanego sprzecznościami Hamleta”. Ostatecznie premiera Spisku bojarów odbyła się dwanaście lat po zakończeniu jego realizacji, a

Więcej
SHARE

Filmy 120-lecia