Kolekcje

Pola Negri była gwiazdą kina niemieckiego i hollywoodzkiego kina niemego, symbolem seksu lat 20. XX wieku. Muzeum Kinematografii ma bogatą kolekcję pamiątek po aktorce.

Więcej
Zbiory/Kolekcje

Wojciech Jerzy Has (1925-2000) należał na najwybitniejszych polskich twórców filmowych.

Więcej
KolekcjeZbiory/Kolekcje

Muzeum Kinematografii w Łodzi ma największą na świecie kolekcję plakatów do filmów wybitnego Reżysera.

Więcej
KolekcjeZbiory/Kolekcje

Muzeum Kinematografii w Łodzi to drugie pod względem wielkości, po Filmotece Narodowej, archiwum filmowe w Polsce.

Więcej
Kolekcje

Najcenniejszym zbiorem wchodzącym w skład kolekcji techniki filmowej jest komplet kamer filmowych firm Arri oraz Andre Debrie, pracujących na taśmach 35 i 16 mm.

Więcej
Kolekcje

Mamy największy w Polsce zbiór pamiątek dotyczących Poli Negri, który wciąż powiększa się o nowe eksponaty.

Więcej
SHARE

Zbiory