Wpisy kategorii

Rada Muzeum

Rada Muzeum

Rada Muzeum Kinematografii w Łodzi została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2024/VI/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Do składu Rady zostały powołane osoby reprezentujące środowisko artystyczne i kulturalne Łodzi oraz reprezentanci Władz Miasta Łodzi: Małgorzata Gaduła-Zawratyńska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi; Grażyna Gumińska – radna Rady Miejskiej w

Więcej