Aktualności

III Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

W niedzielę, 16 czerwca, zapraszamy do kina Kinematograf na wydarzenia towarzyszące III Zjazdowi Filmoznawców i Medioznawców.

Harmonogram wydarzeń towarzyszących w niedzielę, 16 czerwca, w kinie Kinematograf:

17:00 Pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Córka generała Pankratowa”, reż. Józef Lejtes, Mieczysław Znamierowski (1934, 77’)

Główna bohaterka, Aniuta, jest córką bezwzględnego rosyjskiego generała, bezlitośnie walczącego z rewolucjonistami. Dziewczyna początkowo nie zgadza się z hasłami buntowników, ale płynąca w jej żyłach polska krew i miłość do przystojnego rewolucjonisty zmieniają jej nastawienie.

18:30 Panel dyskusyjny „Filmograf, filmoznawca, krytyk. Kto (na)pisze nową historię polskiego filmu?”

Jak rozmawiać, jak badać, wreszcie jak promować polskie kino (przed- i powojenne)? Jaką rolę, funkcje i zakresy kompetencji posiadają obecnie filmografowie, filmoznawcy i krytycy filmowi? Jakimi narzędziami dysponują? Czy ich drogi łączą się ze sobą i przenikają, czy też przedstawiciel każdego z tych zawodów postrzega dzieło filmowe z całkowicie odmiennej perspektywy? A jeśli tak, to jak owocnie można z tego korzystać?

Punktem wyjścia do rozmowy będzie projekcja zrekonstruowanego cyfrowo przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny filmu „Córka generała Pankratowa” z 1934 roku w reżyserii Józefa Lejtesa i Mieczysława Znamierowskiego.

W rozmowie wezmą udział: Agnieszka Polanowska i Grzegorz Rogowski, filmografowie z FINA, filmoznawca prof. Piotr Zwierzchowski oraz redaktor naczelny pisma „Ekrany” Miłosz Stelmach. Spotkanie poprowadzi dr hab. Monika Talarczyk (Szkoła Filmowa w Łodzi)

19:15 Wykład Bregt Lameris “Film Exhibition Design and Museum Dispositifs”

Wystąpienie jest jednym z rezultatów wieloletnich badań, które Bregt Lameris prowadziła nad historią i funkcjonowaniem EYE Film Museum w Amsterdamie. Całość swoich wniosków opublikowała w książce “Film Museum Practice and Film Historiography. The Case of the Nederlands Filmmuseum (1946-2000)”. Wykład jest przewidziany dla wszystkich zainteresowanych tym, jak dyskurs muzealniczy – wraz ze specyficzną tradycją aranżowania ekspozycji – wpływa na doświadczanie historii kina. Dla polskich filmoznawców i medioznawców jest to temat szczególnie istotny w świetle rosnącego znaczenia wystawy filmowych – organizowanych również przez Muzeum Kinematografii – jako medium upowszechniania wiedzy o kinie. 

Bregt Lameris jest badaczką pracującą obecnie na Uniwersytecie w Zurychu, której zainteresowania badawcze to archiwistyka filmowa, historiografia, technika i estetyka koloru w filmie, filmy medyczne i reprezentacje szaleństwa. W 2017 opublikowała książkę “Film Museum Practice and Film Historiography. The Case of the Nederlands Filmmuseum (1946-2000)”. Obecnie realizuje projekt “FilmColors. Bridging the Gap BetweenTechnology and Aesthetics” w ramach prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

wstęp wolny

_________________________________________________

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi.

Organizatorem projekcji i dyskusji jest FINA.

Wykład Bregt Lameris zorganizowany został przez stowarzyszenie „Venae Artis” z wykorzystaniem dotacji Łódź Naukowa.

Wcześniejszy

Spotkanie z Marią Konwicką

Następny

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM