Aktualności

Spotkanie z autorami książki

6 października zaprosiliśmy na spotkanie z redaktorami książki „Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień”.

Stanisław Zawiśliński i Krystyna Zamysłowska prezentują w niej wybór różnorodnych wspomnień i opinii o twórcy filmowego „Dekalogu”, które pojawiły się w publikacjach krajowych i zagranicznych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przypominają ciekawe wypowiedzi współpracowników reżysera, opinie znanych filmoznawców, filozofów, pisarzy, teologów – reprezentantów różnych pokoleń odbiorców sztuki filmowej.

W książce zamieszczono też blok artykułów dokumentujący „wędrówki z Kieślowskim”, czyli poświęcone mu i jego twórczości wystawy, retrospektywy, sympozja (w tym imprezy tegoroczne, które miały miejsce m.in. w Hiszpanii, Rzymie, Pekinie, Szanghaju, Tokio, Meksyku).

W publikacji wydanej przez Stowarzyszenie KinoArt są także teksty o nieznanych dotąd fragmentach życia Krzysztofa Kieślowskiego – m.in. jego studenckiej współpracy z Lechosławem Trzęsowskim oraz o niezrealizowanych projektach filmowych.
Przed spotkaniem pokazaliśmy Z miasta Łodzi w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, a po spotkaniu Still Alive. Film o Krzysztofie Kieślowskim w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz.

 

 

 

kiok_u9p4123 _u9p4126 kieslowski_okladka_ksiazka

Wcześniejszy

Studencki Oscar Klary Kochańskiej

Następny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.