Kolekcja Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum-instytucja to nie tylko zajmowana przezeń siedziba, organizowane wystawy czy spotkania, ale przede wszystkim muzealna kolekcja. Zbiory Muzeum Kinematografii w Łodzi liczą ponad 70 000 muzealiów. Są wśród nich urządzenia z epoki poprzedzającej film – latarnie magiczne z przełomu wieków, mutoskop czy odrestaurowany w 2016 roku fotoplastikon, pochodzący z pracowni wynalazcy tego urządzenia Augusta Fuhrmanna. Jest to jedyny w Polsce oryginał i – według Towarzystwa Fuhrmannowskiego – jeden z sześciu zachowanych w świecie. W kolekcji muzeum znajduje się także imponujący zbiór aparatów fotograficznych, kamer i projektorów, ilustrujących rozwój techniki filmowej: od końca XIX wieku po kino współczesne, np. modele projektorów wyprodukowane w nieistniejących już dziś Łódzkich Zakładach Kinotechnicznych „Prexer”.


Muzeum kolekcjonuje także druki ulotne, z których najstarsze pochodzą z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Zbiór archiwaliów składa się z kilkunastu tysięcy egzemplarzy programów filmowych z całego świata, ponad dwudziestu tysięcy plakatów oraz afiszy ilustrujących rozwój sztuki polskiego i zagranicznego plakatu filmowego. W zasobie tym znajdują się także tysiące fotosów, bogaty zbiór scenariuszy (w różnych wersjach językowych) i scenopisów, w tym projekty scenograficzne najwybitniejszych polskich scenografów.


Ważny trzon kolekcji stanowią archiwa twórców polskiej szkoły filmowej, przekazane lub udostępnione muzeum przez ich spadkobierców. Są to bezcenne zestawy zapisków, korespondencji, fotografii, dokumentów i pamiątek związanych z prywatnym i zawodowym życiem reżyserów: Andrzeja Munka, Wojciecha Jerzego Hasa, Jerzego Kawalerowicza, Tadeusza Konwickiego, operatorów: Jerzego Lipmana, Jerzego Wójcika czy scenografa Anatola Radzinowicza.


Znaczącą część zbiorów stanowi kolekcja polskiej animacji, na którą składają się projekty scenograficzne, projekty postaci, lalki, kukiełki wykonane przez czołowych polskich twórców oraz kadry z filmów animowanych i taśmy filmowe. Muzeum posiada bowiem również własną filmotekę, którą tworzy blisko 2000 tytułów filmów fabularnych i animowanych.