Lekcje

Lekcje i warsztaty mogą odbywać się w siedzibie Muzeum Kinematografii w Łodzi przy placu Zwycięstwa 1, ale możemy również przyjechać do szkoły. W celu przeprowadzenia zajęć potrzebne będą: ekran i rzutnik multimedialny. Jeśli nie posiadacie Państwo sprzętu istnieje możliwość wykorzystania urządzeń, którymi dysponuje muzeum.

Nasza oferta edukacyjna powstała w oparciu o podstawę programową edukacji szkolnej, a warsztaty uwzględniają tematy z zakresu historii polskiego kina fabularnego, dokumentalnego oraz animowanego, opowieści o znanych i mniej znanych ludziach branży filmowej, języka filmu, sztuki oraz dziejów fabrykanckiej Łodzi.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w siedzibie Muzeum Kinematografii w Łodzi.


TEMATY ZAJĘĆ

PRZEDSZKOLE i SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy I – IV)

 • Dzieci lubią nie tylko misie
 • Magiczne seanse z kliszy
 • Najważniejsze zawody filmowe

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy V – VIII)

 • Filmowe efekty specjalne
 • Zabawki w świetle latarni magicznej
 • Od pomysłu do kopii ekranowej
 • Zawody filmowe i około filmowe
 • Imperium rodu Scheiblerów (od klasy VII)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 • Filmowe efekty specjalne
 • Plakat – najkrótsza recenzja filmu
 • Od pomysłu do kopii ekranowej
 • Imperium rodu Scheiblerów

DOROŚLI

 • Filmowe efekty specjalne
 • Plakat – najkrótsza recenzja filmu
 • Imperium rodu Scheiblerów

Dzieci lubią nie tylko misie (45-65 minut)

Lekcja muzealna oparta o najsłynniejsze polskie dobranocki. Młodzi uczestnicy angażowani są w zabawę poprzez bajkowe puzzle, twórcze zagadki, rymowane quizy. W trakcie lekcji muzealnej prezentujemy prawdziwe gwiazdy filmowe, autentyczne lalki i materiały z planów zdjęciowych. Uczestnicy poprzez serię atrakcji porządkują informacje i zdobywają nową wiedzę zarówno o bohaterach bajek, poznając zarazem niektóre z tajemnic warsztatu animatora.

Lekcji towarzyszyć może projekcja klasycznych filmów animowanych dla dzieci.

Udział: 10 zł lekcja bez projekcji, 15 zł lekcja z projekcją


Magiczne seanse z kliszy (60 minut)

Magiczny seans z kliszy, czyli bajki z projektora z lat 80., to zajęcia pozwalające dzieciom wcielić się w narratorów bajkowych historii, które sami będą opowiadać wspólnie z prowadzącymi. Tym samym młodzi uczestnicy uczą się zaangażowanego odbioru opowieści wizualnej, angażując się jednocześnie w kreatywny proces. Uczestnicy zajęć w formie zabawy zapoznają się z historią techniki filmowej, przyglądają się kliszy filmowej oraz poznają zasadę działania diaskopu. Zaprezentowany będzie też wynalazek z epoki prefilmowej – zoetrop, uświadamiający istnienie zabawek optycznych i ukazujący, na jakiej zasadzie funkcjonowały. Lekcja zawiera obiekty z nowej wystawy stałej muzeum.

Lekcji towarzyszyć może projekcja klasycznych filmów animowanych dla dzieci.

Udział: 10 zł lekcja bez projekcji, 15 zł lekcja z projekcją


Najważniejsze zawody filmowe (45 minut)

Omówienie najważniejszych zawodów filmowych językiem zrozumiałym dla najmłodszych wielbicieli X Muzy. Dzieci poprzez zabawę poznają podstawowe zawody filmowe – zgadują, kim jest reżyser, na czym polega rola operatora filmowego, po co na lanie potrzebni są statyści.. Zajęcia wypełnione zostały twórczymi zadaniami i filmowymi wierszykami.

Udział: 10 zł lekcja bez projekcji, 15 zł lekcja z projekcją


Zawody filmowe i około filmowe (45 minut)

Omówienie zawodów typowo filmowych i szerokiego spektrum zawodów określanych mianem okołofilmowych. Wyjaśnimy podstawowe pojęcia: reżyser, operator, aktor, producent, montażysta, dźwiękowiec, statysta, kaskader, scenograf, charakteryzator, kostiumolog, rekwizytor. Zastanowimy się nad tym, czym każdy z nich się zajmuje. Czy każdy zawód może być zawodem filmowym, czy nie? Poznamy rzadziej spotykane tzw. zawody okołofilmowe. Dowiemy się jakie predyspozycje trzeba mieć by zostać aktorem, czy reżyserem oraz gdzie uczą się przyszli filmowcy.

Udział: 10 zł lekcja bez projekcji, 15 zł lekcja z projekcją


Od pomysłu do kopii ekranowej (45 minut)

Próba prześledzenia kolejnych etapów realizacji filmu. Omówienie podstawowych pojęć: scenariusz, scenopis, plan zdjęciowy, montaż obrazu, udźwiękowienie, kopia ekranowa. Podczas lekcji omawiamy cały proces powstawania filmu: od tworzenia się pewnej idei, do form promocji i dystrybucji gotowego obrazu. Poznajemy przy tej okazji najważniejsze pojęcia i postaci występujące w procesie tworzenia filmów.

Udział: 10 zł


 Filmowe efekty specjalne (60 minut)

W jaki sposób powstają efekty specjalne? Do czego służą? W jakich filmach się je wykorzystuje? Uczestnicy poznają najpopularniejsze techniki tworzenia zdjęć trikowych, ich zastosowanie w kinie i telewizji oraz prześledzą ich rozwój w kinie na przestrzeni lat. Lekcja ilustrowana jest zdjęciami oraz fragmentami wybranych filmów z różnych gatunków wykorzystujących efekty specjalne.

Udział: 10 zł


Zabawki w świetle latarni magicznej (60-90 minut)

Co to jest zoetrop? A taumatrop? A bajki z diaskopu? Jeśli nie macie pojęcia o czym mowa to zapraszamy na warsztaty, podczas których  uczestnicy poznają wynalazki optyczne z epoki prefilmowej,  wcielają się w narratorów bajkowej historii, własnoręcznie tworzą zabawkę optyczną i na ekranie kinowym oglądają klasyczne polskie animacje dla dzieci.

Udział: 15 zł


Plakat – najkrótsza recenzja filmu (90 -120 minut)

Czym jest plakat filmowy? Z jakich elementów się składa? Jakie pełni funkcje? Jak czytać i analizować plakat filmowy? Lekcja przybliża uczestnikom wiadomości na temat: polskiego plakatu filmowego, jego historii, wybitnych twórcach oraz dostarcza narzędzi analityczno-interpretacyjnych, przydatnych w interpretacji plakatu. Poznajemy także twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach angażując się w dyskusję, analizując wybrane plakaty filmowe.

Udział: 15 zł


Filmowe efekty specjalne (45 minut)

W jaki sposób powstają efekty specjalne? Do czego służą? W jakich filmach się je wykorzystuje? Uczestnicy poznają najpopularniejsze techniki tworzenia zdjęć trikowych, ich zastosowanie w kinie i telewizji oraz prześledzą ich rozwój w kinie na przestrzeni lat. Lekcja ilustrowana jest zdjęciami oraz fragmentami wybranych filmów z różnych gatunków wykorzystujących efekty specjalne.

Udział: 10 zł


Imperium rodu Scheiblerów (60 minut)

Lekcja muzealna z zakresu historii małej ojczyzny przybliża dzieje jednego z najpotężniejszych rodów fabrykanckich Łodzi. Celem lekcji jest omówienie powstania bawełnianego imperium Scheiblerów oraz ich wpływu na współczesny kształt miasta. Lekcja ilustrują fragmenty filmowe. Uczestnicy w trakcie lekcji zwiedzają wnętrza reprezentacyjne pałacu.

Udział: 10 zł


Informacje praktyczne | GRUPY

Kontakt i rezerwacja biletów na zajęcia edukacyjne dla grup w Dziale Edukacji i Kultury Filmowej:

telefonicznie pod numerem: 42 674 09 57 w. 172 (poniedziałek –  piątek w godz. 8-16): 

pisząc na adres: edukacja@kinomuzeum.pl

online na stronie www.kinomuzeum.pl klikając przycisk REZERWACJA GRUPY.

Zakup biletów przed zajęciami edukacyjnymi w kasie muzeum.


Zasady rezerwacji dla grup:

 • zajęcia są prowadzone wyłącznie dla grup wcześniej zgłoszonych;
 • grupy zorganizowane osób, które nie ukończyły 18 lat, mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych wyłącznie z opiekunami;
 • rezerwacji online na dany tydzień można dokonać najpóźniej do wtorku wieczorem w poprzedzającym tygodniu. O ewentualne wolne terminy na dany tydzień, które nie są już dostępne online, można pytać telefonicznie lub e-mailem;
 • informacji dotyczących wolnych terminów oraz dostępności zajęć edukacyjnych w językach obcych udziela Dział Edukacji i Kultury Filmowej.

Informacje ogólne

 • Zajęcia w zależności od tematu trwają od 45 do 120 minut (w przypadku zajęć z projekcją czas trwania wydłuża się o długość zamówionego filmu). Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania;
 • Prosimy o punktualność, spóźnienie dłuższe niż 20 minut spowoduje utratę rezerwacji i brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach;
 • W lekcjach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób;
 • Na tę samą godzinę przyjmujemy jedna grupę;
 • Istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji tematów. Kontakt: Magda Pelska nr tel. 42 674 09 57 w. 151 lub e-mail m.pelska@kinomuzeum.eu;
 • W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odwołania lekcji po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego;
 • Lekcje muzealne nie są łączone ze zwiedzaniem Muzeum.