Festiwal Człowiek w Zagrożeniu

Życie w dokumentach

Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” jest jednym z najstarszych polskich festiwali twórczości dokumentalnej. Powstał w 1990 roku, po transformacji ustrojowej w Polsce. Jego charakter zmieniał się. Początkowo, wielka potrzeba swobodnej wypowiedzi, możliwa po zniesieniu cenzury spowodowała  unaocznienie skrywanych  do tej pory zagrożeń.

Na światło dzienne wydostały się wszystkie biedy i traumy ludzkie: alkoholizm, narkomania,  choroby, zagrożenia polityczne, społeczne, ekologiczne. Zbiorowe i jednostkowe. Prezentowaliśmy je na festiwalu.

Z czasem, wobec epatowania przez media okrucieństwem i przemocą,  które stały się atrakcyjnym towarem medialnym, najpilniejszym zadaniem festiwalu stało się stworzenie twórczego forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat zagrożeń kondycji człowieka, ale także – przeciwdziałania im. Chcemy propagować ideę otwartości na drugiego, pozytywnego postrzegania inności, zadumania się nad przyszłością  poprzez pokazywanie źródeł lęków i refleksję nad sztuką radzenia sobie z nimi.

Obok konkursu  filmów dokumentalnych,  otwieramy szeroko podwoje dla innych form namysłu nad współczesnością poprzez reportaż multimedialny, prasowy, publikacje książkowe, fotografię.

Niezwykle ważne staje się tworzenie dla publiczności przestrzeni do aktywnego zaangażowania się w dyskusje nad podnoszonymi w czasie festiwalu problemami. Sprzyja temu fakt, że gośćmi festiwalu są również twórcy filmowi oraz bohaterowie filmów i reportaży. Istotne miejsce zajmują panele dyskusyjne, spotkania autorskie, warsztaty dla młodzieży i seniorów służące poszerzaniu wiedzy, ale i kształtowaniu umiejętności opisywania świata na swój sposób – słowem, obrazami ruchomymi i nieruchomymi.

Wcześniejszy

10 dekad polskiego kina

Następny

Wystawy plenerowe pokazywane w Gdyni