Aktualności

Kultura dla wszystkich

Filmy krótkometrażowe o sztuce, kulturze oraz etnografii to temat ostatniej odsłony cyklu „Odkrywamy Oświatówkę”.

We wtorek 7 marca w Kinematografie pokazaliśmy m.in.: Poetę na traktorze oraz Zwiernik, film ukazujący, z jakim przyjęciem wśród chłopów spotkała się zorganizowana na wsi wystawa sztuki współczesnej.

Wspólnie z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi zabieraliśmy Państwa w podróż do barwnej epoki PRL-u. Na duży ekran wracały filmy, które kilkadziesiąt lat temu upowszechniały wśród widzów wiedzę z zakresu nauk ścisłych, w którym walczono o kulturę życia codziennego. Wyświetliliśmy wczesne, a przez to mało znane filmy cenionych twórców: Marka Koterskiego, Antoniego Krauzego oraz Ryszarda Lenczewskiego. Zobaczyliśmy, w jaki sposób próbowano nauczyć Polaków kultury i higieny, poznaliśmy metody racjonalizacji pracy na roli, pojechaliśmy na targ ludowych artystów, i odwiedziliśmy dyskotekę z lat 80….

Za wybór filmów oraz układ każdego pokazu odpowiadali Michał Dondzik, Krzysztof Jajko oraz Emil Sowiński, którzy pracują obecnie nad monografią poświęconą dziejom Wytwórni Filmów Oświatowych.

Odkrywamy Oświatówkę. Kultura dla wszystkich
Repertuar:

Zza kulis telewizji
reż. Janusz Rzeszewski, 1963 r.
Reportaż ze studia telewizyjnego. Obserwujemy poszczególne fazy powstawania widowiska telewizyjnego: pracę zespołu aktorskiego, technicznego i realizatorów telewizyjnych podczas prób.

Wieczorne spotkania
reż. Kazimierz Mucha, 1963 r.
Etiuda fabularyzowana. W salach Muzeum Narodowego w Warszawie, w galerii rzeźby starożytnej spotyka się dwoje młodych ludzi, których łączą wspólne zainteresowania.

Judaica
reż. Edward Etler, 1966 r.
Film poświęcony żydowskim zabytkom sztuki materialnej.

 

Zwiernik
reż. Witold Żukowski, 1966 r.
Film publicystyczny na temat upowszechniania sztuki plastycznej wśród ludności wsi. Wybranym przykładem, na którym opiera się realizacja filmowa, jest wystawa malarstwa współczesnego rzeszowskich plastyków, urządzona we wsi Zwiernik w województwie rzeszowskim.

 

Wystawa marzeń
reż. Wanda Rollny, 1967 r.
Pomysłowe rysunki i wdzięczne, szczere wypowiedzi dzieci na temat: „świat w roku 2000-nym” – są swego rodzaju testem do poznania bogatej wyobraźni dziecka.

 

Poeta na traktorze
reż. Kazimierz Mucha, 1974 r.
W północnym regionie Wielkopolski, we wsi Gulcz mieszka Stanisław Neumert, młody rolnik – poeta. Z umiłowania ziemi, z wrażliwie dostrzeganego piękna rodzą się jego wzruszające poetyckie raporty. Wiersze Stanisława Neumerta są harmonijnie wtopione w spokojną narrację filmowej opowieści – nastrojową obserwację codziennego trudu pracy na roli i w zagrodzie.

Harmęże 2 – Staszak Jan
reż. Tadeusz Junak, 1975 r.
Jan Staszak, mieszkaniec Oświęcimia, pracujący w charakterze palacza w kotłowni fabryki, odbywa od wielu lat codzienną podróż rowerem do pracy i z pracy, obok dawnego obozu koncentracyjnego. To właśnie ogień i groza obozu koncentracyjnego stały się czynnikami, które wpłynęły na jego twórczość – rzeźbę w drewnie. Film w prostej i oszczędnej, a zarazem sugestywnej formie, rekonstruuje proces powstawania rzeźb.

Biały teatr
reż. Tadeusz Kijański, 1976 r.
Film inspirowany działalnością niedzielnego teatru z Opola, którego spektakle odbywają się w Domach Dziecka i dziecięcych szpitalach. Film jest poetycką impresją, w której fantazja splata się z rzeczywistością.

Przenikanie z ważką
reż. Grzegorz Tomczak, 1988 r.
Filmowa impresja z udziałem aktorów. Wspomnienie o czołowych twórcach polskiego symbolizmu w malarstwie.

 

Cykl „Odkrywamy Oświatówkę” organizowany we współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.

Wcześniejszy

Wystawa "Piotr Szulkin: Goes By"

Następny

Pokaz specjalny. Nazywam się Cukinia