Zadania inwestycyjne

Muzeum Kinematografii w Łodzi uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na konserwację orchestrionu i kamery „OKO”. Efekty realizacji będą dostępne wkrótce.
________________________________________________________________________________
Muzeum Kinematografii w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura kultury 2018” ogłoszonego przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pod tytułem „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla Muzeum Kinematografii w Łodzi”.

Minister przydzielił kwotę 42000 zł brutto, co stanowi 80% całkowitej kosztorysowej wartości zadania wycenionego na 52.500 zł. Za tę kwotę muzeum zakupi zestaw wieloszufladowych szaf metalowych formatu B1 przeznaczonych do przechowywania wielkoformatowych muzealiów jak plakaty, czy projekty scenograficzne. Zakupione szafy zastąpią wysłużone drewniane meble dotąd używane w muzeum i pozwolą na dalszy rozwój zbiorów.

Warto zaznaczyć, że Muzeum Kinematografii w Łodzi posiada jeden z największych w Polsce zbiorów plakatów filmowych, a wśród nich szereg kolekcji tematycznych plakatów do filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland, Jerzego Kawalerowicza, Jerzego Hoffmana. Są to plakaty autorstwa najwybitniejszych polskich artystów z ostatnich siedemdziesięciu lat.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.

Komunikat o wykonaniu zadania inwestycyjnego „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla Muzeum Kinematografii w Łodzi”

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 42000zł oraz wsparciu środkami  na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 8400 zł  uzyskanemu z Urzędu Miasta Łodzi  Muzeum Kinematografii w Łodzi zrealizowało pomyślnie zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla Muzeum Kinematografii w Łodzi”.

W efekcie pracownie i magazyny zbiorów działów scenografii i plakatu oraz animacji zostały wyposażone w nowe wieloszufladowe metalowe szafy, które zastąpiły drewniane, zdegradowane meble sprzed wielu lat.