Blask stereoskopii

Blask stereoskopii to dwuletni interdyscyplinarny projekt realizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w latach 2019/2020. W ramach projektu przeprowadziliśmy konserwację unikatowych eksponatów związanych z techniką stereoskopową: aparatów do fotografii stereoskopowej (marki Elite i Verascope), dwóch szafkowych przeglądarek wraz z kolekcją szklanych przeźroczy stereoskopowych oraz drewnianej przeglądarki mono- i stereoskopowej. We współpracy z Politechniką Łódzką powstały modele 3D prezentujące zasadę działania przeglądarek.

Digitalizacja obiektów odbyła się we współpracy z Fotoplastikonem Warszawskim (oddziałem Muzeum Powstania Warszawskiego). Zdigitalizowano tam kolekcję szklanych przeźroczy stereoskopowych do taxiphoto oraz do fotoplastikonu. Natomiast w pracowni digitalizacyjnej Muzeum Kinematografii w Łodzi utworzono kopie cyfrowe papierowych druków ulotnych i pocztówek stereoskopowych, a także obiektów: wymienionych wyżej aparatów do fotografii stereoskopowej oraz trzech przeglądarek.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków
Urzędu Miasta Łodzi

Partnerzy projektu:

Konserwację drewna w projekcie wykonał Andrzej Walczyński http://www.antik-service.com

  Wszystkie efekty digitalizacji prezentowane w ramach projektu „Blask stereoskopii” są dostępne na zasadach licencji Creative Commons.

Wymagania systemu prezentacji oraz względy praktyczne spowodowały, że zamieszczone na stronie materiały udostępniane są w ograniczonej rozdzielczości.

Osoby zainteresowane dostępem do plików o wyższych, niż prezentowane parametrach, proszone są o kontakt z Muzeum Kinematografii w Łodzi pod adresem muzeum@kinomuzeum.pl.

Facebook
Instagram
Skip to content