Zapytanie: Prace ogrodniczo-rolne
SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Szkopek
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Skopek , wiaderko z drewnianych klepek służące do udoju krów lub do nabierania mleka i śmietany
OPIS SCENY: Służąca (Wanda Jarszewska) do Dziewianowskiego (Antoni Fertner): - Całym szkopkiem mleka, chlust...
TYTUŁ: Ada! To nie wypada
ROK: 1936
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: PGR
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Państwowe Gospodarstwo Rolne
OPIS SCENY: Gosposia (Irena Netto): - A najwięcej to syn pani hrabiny. Ten z PGR-u.
TYTUŁ: Rozstanie
ROK: 1960
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: PGR
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Państwowe Gospodarstwo Rolne
OPIS SCENY: Filip (Andrzej Gazdeczka): - Idźcie do PGR-u.
TYTUŁ: Skok
ROK: 1967
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Sznurek do snopowiązałek
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Symbol braków w zaopatrzeniu w PRL. Zawsze w czasie żniw w tv była mowa o braku sznurka do snopowiązałek
OPIS SCENY: Jan Suzuin: - Skończą się kłopoty ze sznurkiem do snopowiązałek.
TYTUŁ: Nie lubię poniedziałku
ROK: 1971
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: PGR
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Państwowe Gospodarstwo Rolne
OPIS SCENY: Kargul (Władysław Hańcza): - Hańdry mańdry chcesz z pegeerem zacząć?
TYTUŁ: Nie ma mocnych
ROK: 1974
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Mechanizacja
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Zastępowanie urządzeniami mechanicznymi pracy ręcznej w produkcji rolnej
OPIS SCENY: Staszek (Bogusław Semotiuk): - Co to za sens na wsi wyplatać kosze? Z ziemi trzeba żyć. Mechanizacja - to jest coś. Maszyny rolnicze.
TYTUŁ: Daleko od szosy, odc. 1
ROK: 1976
KATEGORIA: Prace ogrodniczo-rolne