Zapytanie: Propaganda i polityka
SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Troską każdego z nas jest lepsza wydajność i sprawniejsza praca
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Fragment rozmowy agitacyjnej
OPIS SCENY: Sekretarz POP (Marian Wojtczak) do robotnika Walczaka (Zbigniew Lalek): - Troską każdego z nas jest lepsza wydajność i sprawniejsza praca
TYTUŁ: Dwie brygady
ROK: 1950
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Pieśnią i tańcem witamy Warszawę
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Napis na ciężarówce wycieczki z Rogoźna, na sztandarze: "Pieśnią i tańcem witamy Warszawę"
TYTUŁ: Przygoda na Mariensztacie
ROK: 1953
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Cały naród buduje stolicę
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Popularny slogan autorstwa architekta Zygmunta Stępniewskiego
OPIS SCENY: Napis na scenie: "Cały naród buduje stolicę"
TYTUŁ: Przygoda na Mariensztacie
ROK: 1953
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Kobieto - buduj Warszawę
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: .
TYTUŁ: Przygoda na Mariensztacie
ROK: 1953
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Władza ludowa
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Propagandowe określenie wskazujące, że po 1944 władza należała do "ludu pracującego miast i wsi"
OPIS SCENY: Murarz Janek (Tadeusz Schmidt): - Chcemy wyrazić wdzięczność naszej władzy ludowej.
TYTUŁ: Przygoda na Mariensztacie
ROK: 1953
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Lud wejdzie do Śródmieścia
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Hasło propagandowe towarzyszące przyznawaniu mieszkań w Warszawie
OPIS SCENY: Napis w plenerze.
TYTUŁ: Przygoda na Mariensztacie
ROK: 1953
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Głos z megafonu na dworcu PKP.
TYTUŁ: Człowiek na torze
ROK: 1956
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Rolniku, stonka twój wróg
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Głos z megafonu na dworcu PKP.
TYTUŁ: Człowiek na torze
ROK: 1956
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Przekraczając zadania planu sześcioletniego, podnosimy stopę życiową
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Głos z megafonu na dworcu PKP.
TYTUŁ: Człowiek na torze
ROK: 1956
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Matko chroń swe dziecko przed biegunką
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Głos z megafonu na dworcu PKP.
TYTUŁ: Człowiek na torze
ROK: 1956
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Nasze ziemie nas wyżywią
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Napis na pociągu repatriantów.
TYTUŁ: Nikt nie woła
ROK: 1960
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Zaorzemy zasiejemy naszą odzyskaną ziemię
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Określenie odnoszące się do ziem zachodnich i północnych, które zostały przyznane Polsce na konferencji poczdamskiej
OPIS SCENY: Napis na wagonie kolejowym.
TYTUŁ: Prawo i pięść
ROK: 1964
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Polsko! Ojczyzno nasza Ty jesteś nad zdrowie
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Polsko! Ojczyzno nasza ty jesteś nad zdrowie
OPIS SCENY: Napis na wagonie kolejowym.
TYTUŁ: Prawo i pięść
ROK: 1964
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Partia
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
OPIS SCENY: Powiatowy sekretarz PZPR (Tadeusz Łomnicki): - Człowiek może się mylić, a partia nie.
TYTUŁ: Życie raz jeszcze
ROK: 1965
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Lud pracujący
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Zgodnie z konstytucją PRL państwo było "republiką ludu pracującego"
OPIS SCENY: Tadeusz (Jan Kreczmar): - Pan jest właścicielem. Kierownik antykwariatu (Janusz Kłosiński): - Kierownikiem. Właścicielem jest lud pracujący"
TYTUŁ: Szyfry
ROK: 1966
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Brakoróbstwo obniża nasz fundusz zakładowy
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Napis w fabryce.
TYTUŁ: Nowy
ROK: 1969
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Więcej dyskusji przed podjęciem decyzji
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Baner w zakładzie.
TYTUŁ: Przyjęcie na 10 osób
ROK: 1973
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Więcej dyscypliny w realizacji programu
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Baner w zakładzie.
TYTUŁ: Przyjęcie na 10 osób
ROK: 1973
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Twórczą pracą Warszawa wita VIII Zjazd PZPR
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Napis na budynku Dworca Centralnego.
TYTUŁ: Motylem jestem
ROK: 1976
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Oddolna inicjatywa
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Inicjatywa społeczna
OPIS SCENY: Reżyser Zagajny (Janusz Zakrzeński): - Jest to ogromne pole dla szerokich oddolnych inicjatyw.
TYTUŁ: Miś
ROK: 1981
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Atmosfera wzajemnego zrozumienia
SYNONIM/WYJAŚNIENIE:
OPIS SCENY: Zyga (Bronisław Pawlik) do Dziedzica (Jan Peszek) na korytarzu: - Musimy wymienić spostrzeżenia w atmosferze wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.
TYTUŁ: Łabędzi śpiew
ROK: 1988
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Zbowidowiec
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Członek PRL-owskiej organizacji kombatanckiej "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację" (ZBoWiD)
OPIS SCENY: Jan Himilsbach: - Proszę bardzo, zbowidowcy i filmowcy.
TYTUŁ: Łabędzi śpiew
ROK: 1988
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Precz z komuną
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Hasło opozycjonistów
OPIS SCENY: Cenzor Rabkiewicz (Janusz Gajos) do swojej sekretarki (Ewa Wencel): - Jeżeli ktoś na przykład napisze: "Precz z komuną", to wiadomo, że trzeba to wykreślić.
TYTUŁ: Ucieczka z kina Wolność
ROK: 1990
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Reforma
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Ulepszenie, słowo specyficzne w PRL, nadal w użyciu, wcale nie musi oznaczać zmian na lepsze
OPIS SCENY: Edward Chruścik (Roman Kłosowski) słucha ogłoszenia radiowego: - Reforma godzi w spekulantów i wyzyskiwaczy.
TYTUŁ: Kramarz
ROK: 1990
KATEGORIA: Propaganda i polityka

SŁOWO/POWIEDZENIE UŻYTE W FILMIE: Elektorat
SYNONIM/WYJAŚNIENIE: Suweren
OPIS SCENY: Poseł Biernacki (Marek Siudym): - A co tam słychać u mojego elektoratu?
TYTUŁ: Złotopolscy
ROK: 2002
KATEGORIA: Propaganda i polityka