Slider

 

Z własnej pensji nikt nie żyje

Realizacja: Małgorzata Kałużyńska-Jasak. Zdjęcia: Stanisław Ścieszko. Montaż: Bożena Krubska. Produkcja: OTVP Łódź. Rok produkcji: 1988. Czas trwania: 19’

Z przymrużeniem oka. Pensje są niskie, więc kto może bierze fuchy przy remontach mieszkań. Wybudowanych tak, że remont jest niezbędny, żeby się wprowadzić. 

Zobacz online od 23 do 28 listopada 

Projekt „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. – DIGI TVP” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Facebook
Instagram
Skip to content