ZAPYTANIA CENOWE

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania cenowe.

AKTUALNE

Informacja z wyboru oferty

Informacja z otwarcia ofert

Opracowanie scenariusza oraz realizacja filmu promocyjnego dokumentującego poszczególne etapy realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu prac budowlanych i konserwacyjnych w ramach Projektu pn.: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Formularz ofertowy

 

ZAKOŃCZONE

Wykonanie projektu, realizacja i montaż 1 (jednej) tablicy informacyjnej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Formularz ofertowy

Facebook
Instagram
Skip to content