ZESPÓŁ

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Muzeum Kinematografii w Łodzi:
Dyrektor Muzeum – Marzena Bomanowska
e-mail: marzena.bomanowska[at]kinomuzeum.eu
 
Zastępca Dyrektora Muzeum – Jakub Wiewiórski
e-mail: j.wiewiorski[at]kinomuzeum.pl
 
Główny księgowy – Ewa Goszczyńska
e-mail: e.goszczynska[at]kinomuzeum.pl
 
Główny inwentaryzator zbiorów – Judyta Pawlak
e-mail: j.pawlak[at]kinomuzeum.pl
 
Kierownik działu projektów i organizacji wystaw – Zuzanna Woźniak
e-mail: z.wozniak[at]kinomuzeum.pl
 
Kierownik działu edukacji i kultury filmowej –  Anna Michalska
e-mail: a.michalska[at]kinomuzeum.pl
 
Kierownik działu administracyjno-techniczego – Blanka Kuc
e-mail: b.kuc[at]kinomuzeum.pl
 
Z-ca kierownika działu administracyjno-techniczego – Wojciech Rudziński
e-mail: w.rudzinski[at]kinomuzeum.pl
 
Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych – Izabela Piasecka
e-mail: muzeum[at]kinomuzeum.pl
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krystyna Kołodyńska
e-mail: iod[at]kinomuzeum.pl

 

Z-ca kierownika Działu Edukacji i Kultury Filmowej – Magdalena Pelska
e-mail: m.pelska[at]kinomuzeum.pl
 
Koordynator ds. dostępności – Magdalena Pelska 
e-mail: m.pelska[at]kinomuzeum.pl
telefon: 42 6740957Z
Facebook
Instagram
Skip to content