Erasmus+ ThinkFILM

Partnerstwo w projekcie finansowanym przez Erasmus+ ThinkFILM: edukacja nieformalna poprzez zabawę i rozwiązywanie problemów organizowanym przez NaFilM: Národní filmové muzeum. W ramach partnerstwa Muzeum Kinematografii w Łodzi przeprowadzi serię kwerend historycznych, odtworzy XIX-wieczne urządzenie mutoskop oraz przygotuje specjalne warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Otrzymane dofinansowanie to 6000 €!

ENG: Partnership in a project funded by Erasmus+ ThinkFILM: informal education through play and problem solving organized by NaFilM: Národní filmové muzeum.As part of the partnership, the Film Museum in Lodz will conduct a series of historical inquiries, recreate a 19th-century mutoscope (an early motion picture device), and prepare special educational workshops for teenagers. The funding received is € 6,000.