Zamówienia publiczne

Nr postępowania: 5/MK/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

214 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

18.02.2021 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.01.2021 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.01.2021 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH 12.01.2021

12.01.2021 – ZAŁĄCZNIK 1B-BIS DO CZĘŚCI III

12.01.2021 – ZAŁĄCZNIK 1A-BIS DO CZĘŚCI III

12.01.2021 – SIWZ UJEDNOLICONY PO ZMIANACH 12.01.2021

12.01.2021 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

12.01.2021 – MODYFIKACJA SIWZ

12.01.2021 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

11.01.2021 – FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ (ZIP)

8.01.2021 – MODYFIKACJA SIWZ

8.01.2021 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

7.01.2021 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

5.01.2021 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

30.12.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

30.12.2020 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

30.12.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 1A DO CZĘŚCI III

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 1B DO CZĘŚCI III

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 1C DO CZĘŚCI III

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – WZÓR UMOWY DO CZĘŚCI II

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – FORMULARZ CENOWY 

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

30.12.2020 – ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

____________________________________________________________________________

Nr postępowania  : 4/2020/MK

 

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Z DNIA 11 GRUDNIA 2020R.

 

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów,

osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 750 000 EURO

22.01.2021 – Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 2A – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Umowa

Załącznik nr 5 – OPZ

Załącznik nr 6 – Wykaz obiektów i obszarów zlecanych do ochrony

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wstępne

wersja PDF

Informacja z otwarcia ofert

____________________________________________________________________________

Nr postępowania: 3/MK/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

214 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

10.12.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENU POSTEPOWANIE

04.12.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

25.11.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

16.10.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

21.09.2020 – FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

18.09.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.09.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

15.09.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

15.09.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

11.09.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

2.09..2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.09.2020 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2.09.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POZ.2 DO CZĘŚCI I

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO CZĘŚCI IV

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO CZĘŚCI III

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO CZĘŚCI III

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO CZĘŚCI III

FORMULARZE NR 1–6 DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ (DOCX)

____________________________________________________________________________

Nr postępowania: 2/MK/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

214 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA
19.10.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

24.09.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2.09.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

27.08.2020 – FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

25.08.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24.08.2020 ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

21.08.2020 ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

20.08.2020 ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

19.08.2020 – MODYFIKACJA SIWZ 

19.08.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

12.08.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POZ.2 DO CZĘŚCI I

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO CZĘŚCI V

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO CZĘŚCI IV

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO CZĘŚCI IV

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO CZĘŚCI IV

FORMULARZE NR 1–6 DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ (DOCX)

____________________________________________________________________________

Nr postępowania: 1/MK/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

214 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY

PAŁACU SCHEIBLERA

13.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

8.07.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

7.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

7.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

6.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

2.07.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

30.06.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

30.06.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POZ.2

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POZ.4

ZAŁĄCZNIK NR 1A

ZAŁĄCZNIK NR 1B

ZAŁĄCZNIK NR 1C

FORMULARZE NR 1–6 DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ (DOCX)

 

 

Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku

Rozeznanie rynku

Załącznik


Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia w zakresie działalności kulturalnej

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia w zakresie działalności

Nr postępowania: 3/MK/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z DNIA 04.12.2019R.

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów,

osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 750 000 EURO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 2A – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Umowa

Załącznik nr 5 – OPZ

Załącznik nr 6 – Wykaz obiektów i obszarów zlecanych do ochrony

Nr postępowania: 2/MK/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 225 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

21_06_2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06_05_2019 Informacja z otwarcia ofert

23_04_2019_Odpowiedź na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 8_Wzór Umowy

Formularze_Oświadczenia

Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa, decyzje i pozwolenia

Nr postępowania: 1/MK/2019

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 225 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

16.04.2019_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.04.2019_Informacja z otwarcia ofert

02.04.2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

02.04.2019_Odpowiedź na pytanie

02.04.2019_Modyfikacja SIWZ

1.04.2019_Odpowiedź na pytanie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 8_Wzór Umowy

Formularze_Oświadczenia_

Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa, decyzje i pozwolenia

Nr postępowania: 3/MK/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Lecha Kaczyńskiego 1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 5 225 000 EURO

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

14.01.2019_Unieważnienie

12.10.2018_Informacja z otwarcia ofert

9.10.2018_Zmiana SIWZ

MUKI_KNA_R06_PIWNICA-REW1

5.10.2018 Odpowiedź na pytanie

3.10.2018_Odpowiedzi na pytania

1.10.2018_Odpowiedzi na pytania

28.09.2018_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.09.2018_MODYFIKACJA SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1_OPZ

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 8_Wzór umowy

Formularze/Oświadczenia

Dokumentacja projektowa, decyzje i pozwolenia

Nr postępowania: 2/MK/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Lecha Kaczyńskiego 1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

oraz sprawowanie nadzoru nad pracami

na zasadach nadzoru autorskiego dla Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

26.06.2018_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

8.06.2018_Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1_OPZ
Załacznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 8 – umowa
Formularze / Oświadczenia
Dokumentacja projektowa, decyzje i pozwolenia
___________________________________________________________________________________________

Nr postępowania: 1/MK/2018

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Lecha Kaczyńskiego 1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

oraz sprawowanie nadzoru nad pracami

na zasadach nadzoru autorskiego dla Projektu pn.:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

23.05.2018_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.05.2018_ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 8 – umowa
Formularze / Oświadczenia
Dokumentacja projektowa, decyzje i pozwolenia
18_05_2018_Zapytanie i odpowiedź
18_05_2018_Modyfikacja SIWZ
18_05_2018_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

———————————–

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z DNIA 6.12.2017 R.:

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW, OSÓB
I MIENIA ORAZ MONITORINGU W MUZEUM KINEMATOGRAFII
W ŁODZI

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 2A WYKAZ SPRZĘTU

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

 

________________________________________

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA OGŁOSZENIA NR 1

ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2

ZMIANA OGŁOSZENIA NR 3

PLIKI DO POBRANIA DOTYCZY ZMIANY OGŁOSZENIA NR 3:

SIWZ_tekst_jednolity_18.07.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ_18.07.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY_18.07.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY_18.07.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU_18.07.2017 *.DOC

Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU_18.07.2017 *.PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ DOSTAW_18.07.2017 *.DOC

Załącznik nr 6 do SIWZ – OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA_18.07.2017 *.DOC

Załącznik nr 6 do SIWZ – OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA_18.07.2017 *.PDF

Załącznik nr 7 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ_18.07.2017 *.DOC

Załącznik nr 7 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ_18.07.2017 *.PDF

Ogłoszenie nr 500004093-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.
Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545080-N
Data: 05/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 001237170, ul. Plac
Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 674 09 57, e-mail
muzeum@old.kinomuzeum.pl, faks 42 674 90 06.
Adres strony internetowej (url): www.old.kinomuzeum.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia Tak http://old.kinomuzeum.pl/?page_id=1076
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://old.kinomuzeum.pl/?p=47290
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://old.kinomuzeum.pl/?page_id=1076
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://old.kinomuzeum.pl/?p=47290
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pocztą tradycyjną Adres: pl. Zwycięstwa 1, 90-
312 Łódź
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną
Adres: pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający
uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy nie zalegają z
podatkami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę elementów wyposażenia
(urządzeń): w przypadku składania oferty na: – Zadanie 1 – obejmującej: aparaturę oświetleniową
(takich jak: reflektory LED typów fresnel, PAR, punktowe, statywy), na kwotę minimum
15.000,00 zł brutto, – Zadanie 2 – obejmującej: sprzęt nagłaśniający (takich jak: cyfrowe miksery
audio, komplety nagłośnieniowe z subwooferem, mikrofony, di boksy, statywy), na kwotę
minimum 20.000,00 zł brutto, – Zadanie 3 – obejmującej: sprzęt komputerowy(takich jak:
laptopy, desktopy, netbooki) i/lub projektory filmowe (takich jak: lampowe DLP), na kwotę
minimum 20.000,00 zł brutto, – Zadanie 4 – obejmującej: ekrany mobilne (takich jak:
pneumatyczne o podstawie min. 6 m), na kwotę minimum 8.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jedno zadanie powyższy wymóg dotyczy dostaw elementów z
każdego zadania oddzielnie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wszystkie cztery zadania
powyższy wymóg dotyczy co najmniej jednej dostawy obejmującej ww. elementy na kwotę
łączną 45.000,00 zł brutto
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 uPzp Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
W ogłoszeniu powinno być: Pkt zgodnie z SIWZ 7.2.3 aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
(sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 7.2.3.1 Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. 7.2.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w
pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.3
WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest,w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://old.kinomuzeum.pl/?
p=47290), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5.1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (w przypadku wspólnego składania ofert przez kilku Wykonawców, oświadczenie
oraz odpis składa każdy z Wykonawców); dokumenty, z których wynikać będzie fakt
zrealizowania dostaw oraz ich wartość.
W ogłoszeniu powinno być: Pkt zgodnie z SIWZ 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. 7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym
mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. 7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby
Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. W celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: a) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy,
których wskazane zdolności dotyczą. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.4.1.1 Wykazu dostaw wykonanych, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wzór
wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.6
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Opis oferowanego towaru – w postaci umożliwiającej sprawdzenie, czy
towar oferowany spełnia wymagania SIWZ, a w szczególności opis oferowanego towaru musi
zawierać: nazwę producenta lub nazwę własną produktu i parametry techniczne odnoszące się
bezpośrednio do przedstawionych w załączniku nr 1
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty opisu
oferowanego towaru – w postaci umożliwiającej sprawdzenie, czy towar oferowany spełnia
wymagania SIWZ, a w szczególności opis oferowanego towaru musi zawierać: nazwę
producenta lub nazwę własną produktu i parametry techniczne odnoszące się bezpośrednio do
przedstawionych w załączniku nr 1, np. poprzez załączenie kart produktów / kart katalogowych /
specyfikacji technicznych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.7
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w
oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść
dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił
upoważnienia.
W ogłoszeniu powinno być: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne
oświadczenie składa Wykonawca w Załączniku nr 4 do SIWZ). Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, na podstawie art. 22 d ust. 2 Ustawy, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3% ceny całkowitej
podanej w ofercie, to jest ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) dla tej części Zamówienia, dla
której Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część
Zamówienia wadium w wysokości wskazanej powyżej powinno być uiszczone odrębnie dla
każdej z części Zamówienia. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Numeracja zgodna z SIWZ 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości: – dla Zadania / Części 1 – w wysokości: 1 000,00 zł brutto – dla Zadania /
Części 2 – w wysokości: 1 100,00 zł brutto – dla Zadania / Części 3 – w wysokości: 1 250,00 zł
brutto – dla Zadania / Części 4 – w wysokości: 350,00 zł brutto Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą
i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności
ograniczających możliwość zrealizowania przez Zamawiającego praw określonych w art. 46 ust.
5 oraz ust. 4a Ustawy. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy
Zamawiającego: 55102033520000170202226066 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów
plenerowych kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi w postaci zestawu
oświetleniowego, sprzętu nagłośnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych
projektorów oraz przenośnego ekranu; część …”. 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu powinno
znajdować się na ww. rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
Dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium – oryginał lub jego kopię (kserokopię)
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty. 9.6.
Wadium wnoszone w pozostałych formach – odpowiedni dokument należy złożyć w formie
oryginału, najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w dziale
księgowości, pokój nr 21, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę należy załączyć do oferty. 9.7. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści
zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego
we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.8. Zwrot
wadium: 9.8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp. 9.8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.8.3.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ustawie Pzp art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 12:00
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie przewiduje: – zawarcia umowy
ramowej, – składania ofert wariantowych, – rozliczania w walutach obcych, – aukcji
elektronicznej, – zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, – zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, – dynamicznego systemu zakupów, – wprowadzenia zastrzeżenia
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, – prawa
opcji. – Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową
zostały określone we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

_______________________________________________________________________________

Muzeum Kinematografii w Łodzi:
Dostawa wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów plenerowych kina
Kinematograf w Muzeum

Kinematografii w Łodzi w postaci zestawu oświetleniowego, sprzętu nagłośnieniowego,
laptopa z oprogramowaniem, mobilnych projektorów
oraz 
przenośnego ekranu

WERSJA PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kinematografii w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 001237170, ul. Plac Zwycięstwa 1 , 90-312 Łódź, woj.
łódzkie, państwo Polska, tel. 42 674 09 57, , e-mail muzeum@old.kinomuzeum.pl, , faks 42 674 90 06.
Adres strony internetowej (URL): www.old.kinomuzeum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą tradycyjną
Adres:
pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów plenerowych kina Kinematograf
w Muzeum Kinematografii w Łodzi w postaci zestawu oświetleniowego, sprzętu nagłośnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych
projektorów oraz przenośnego ekranu
Numer referencyjny: 2/MK/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów plenerowych kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii
w Łodzi w postaci zestawu oświetleniowego, sprzętu nagłośnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych projektorów oraz przenośnego
ekranu. Zadanie 1: zestaw oświetleniowy 1. reflektor oświetleniowy typu fresnel LED 160W, ilość sztuk w zamówieniu: 4 2. reflektor oświetleniowy
typu PAR LED COBE 80W, ilość sztuk w zamówieniu: 2 3. Uchwyt do reflektorów oświetleniowych typu PAR LED COBE 80W z możliwością
kotwienia do ściany, czarny mat., ilość sztuk w zamówieniu: 2 4. reflektor punktowy LED 120W, ilość sztuk w zamówieniu: 1 5. reflektor typu PAR
LED IP65 100W, ilość sztuk w zamówieniu: 6 6. statyw do reflektorów oświetleniowych ujętych w specyfikacji, ilość sztuk w zamówieniu: 4 7.
nakładki na statyw oświetleniowy (kielich) do reflektorów oświetleniowych ujętych w specyfikacji, ilość sztuk w zamówieniu: 4 8. Przewód DMX 3
pin z uziemieniem długość: 100m 9. Przewód zasilający 3×1.5 linka gumowana długość: 20 m 10. komplety wtyczek DMX 5 pin, ilość kompletów w
zamówieniu: 6 11. przejściówka DMX 5 pin/3pin, ilość sztuk w zamówieniu: 1 12. komplety wtyczek DMX 3 pin, ilość kompletów w zamówieniu: 15
Zadanie 2: sprzęt nagłaśniający 1. cyfrowy mikser audio (konsoleta), ilość sztuk w zamówieniu: 1 2. tablet, ilość sztuk w zamówieniu: 1 3. kompletu
nagłośnieniowego składający się: z subwoofera (ilość sztuk w zamówieniu: 2), z moduł głośnikowego (ilość sztuk w zamówieniu: 2) 4. mikrofon
bezprzewodowy, ilość sztuk w zamówieniu: 4 5. mikrofon pojemnościowy, kardioidalny na gęsiej szyi, ilość sztuk w zamówieniu: 1 6. statyw
mikrofonowy z wyłącznikiem, ilość sztuk w zamówieniu: 1 7. di box, ilość sztuk w zamówieniu: 2 8. access point Wi-Fi, ilość sztuk w zamówieniu: 1
9. statyw mikrofonowy, ilość sztuk w zamówieniu: 4 10. Przewody dostosowane do wyżej wymienionych urządzeń, tworzących kompatybilny zestaw
nagłośnieniowy, wyposażone w odpowiednie złącza, nie przelotki, ilość w zamówieniu: 1 komplet Zadanie 3: laptop z oprogramowaniem, projektory 1.
laptop z oprogramowaniem, ilość w zamówieniu: 1 sztuka 2. projektor 1, ilość w zamówieniu: 1 sztuka 3. projektor 2, ilość w zamówieniu: 1 sztuka
Zadanie 4: ekran mobilny 1. Mobilny ekran pneumatyczny, ilość sztuk w zamówieniu: 1
II.5) Główny kod CPV: 38652000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32342400-6
38653400-1
31000000-6
30213100-6
48000000-8
30213200-7
32341000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy nie zalegają z podatkami i
składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA
ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ) Odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (w przypadku wspólnego składania ofert przez kilku Wykonawców, oświadczenie oraz odpis składa każdy z Wykonawców);
dokumenty, z których wynikać będzie fakt zrealizowania dostaw oraz ich wartość.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis oferowanego towaru – w postaci umożliwiającej sprawdzenie, czy towar oferowany spełnia wymagania SIWZ, a w szczególności opis
oferowanego towaru musi zawierać: nazwę producenta lub nazwę własną produktu i parametry techniczne odnoszące się bezpośrednio do
przedstawionych w załączniku nr 1
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił upoważnienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) dla tej
części Zamówienia, dla której Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Zamówienia wadium w wysokości
wskazanej powyżej powinno być uiszczone odrębnie dla każdej z części Zamówienia. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Warunki gwarancji 0,30
Termin dostawy 0,10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących
przypadkach: a. dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
umowy bez wpływu na cenę brutto, o której mowa w § 4 niniejszej umowy, b. gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów
dotyczących przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub
zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest kwota netto, c. gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dotycząca postanowień niniejszej umowy i
postanowienia te staną się niezgodne z prawem w całości lub części – stosuje się obowiązujące przepisy prawa, d. zmiana terminów realizacji umowy w
następujących sytuacjach: – w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, – jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. zewnętrznych i nieprzewidzianych
okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których zaistnienia oraz skutków mimo zachowania należytej staranności nie można
było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego umowy,
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: 􀀀 o charakterze niezależnym od stron, 􀀀 którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia, 􀀀 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 􀀀 którego nie
można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 􀀀 powódź, 􀀀 silne wiatry, obfite
opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym
okresie, na podstawie prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody, 􀀀 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego
obszaru. Za przedłużenie terminu realizacji Umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: zestaw oświetleniowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.
reflektor oświetleniowy typu fresnel LED 160W, ilość sztuk w zamówieniu: 4 2. reflektor oświetleniowy typu PAR LED COBE 80W, ilość sztuk w
zamówieniu: 2 3. Uchwyt do reflektorów oświetleniowych typu PAR LED COBE 80W z możliwością kotwienia do ściany, czarny mat., ilość sztuk w
zamówieniu: 2 4. reflektor punktowy LED 120W, ilość sztuk w zamówieniu: 1 5. reflektor typu PAR LED IP65 100W, ilość sztuk w zamówieniu: 6 6.
statyw do reflektorów oświetleniowych ujętych w specyfikacji, ilość sztuk w zamówieniu: 4 7. nakładki na statyw oświetleniowy (kielich) do reflektorów
oświetleniowych ujętych w specyfikacji, ilość sztuk w zamówieniu: 4 8. Przewód DMX 3 pin z uziemieniem długość: 100m 9. Przewód zasilający 3×1.5
linka gumowana długość: 20 m 10. komplety wtyczek DMX 5 pin, ilość kompletów w zamówieniu: 6 11. przejściówka DMX 5 pin/3pin, ilość sztuk w
zamówieniu: 1 12. komplety wtyczek DMX 3 pin, ilość kompletów w zamówieniu: 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Warunki gwarancji 0,30
Termin dostawy 0,10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: sprzęt nagłaśniający
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.
cyfrowy mikser audio (konsoleta), ilość sztuk w zamówieniu: 1 2. tablet, ilość sztuk w zamówieniu: 1 3. kompletu nagłośnieniowego składający się: z
subwoofera (ilość sztuk w zamówieniu: 2), z moduł głośnikowego (ilość sztuk w zamówieniu: 2) 4. mikrofon bezprzewodowy, ilość sztuk w zamówieniu:
4 5. mikrofon pojemnościowy, kardioidalny na gęsiej szyi, ilość sztuk w zamówieniu: 1 6. statyw mikrofonowy z wyłącznikiem, ilość sztuk w
zamówieniu: 1 7. di box, ilość sztuk w zamówieniu: 2 8. access point Wi-Fi, ilość sztuk w zamówieniu: 1 9. statyw mikrofonowy, ilość sztuk w
zamówieniu: 4 10. Przewody dostosowane do wyżej wymienionych urządzeń, tworzących kompatybilny zestaw nagłośnieniowy, wyposażone w
odpowiednie złącza, nie przelotki, ilość w zamówieniu: 1 komplet
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32342400-6, 30213200-7, 32341000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Warunki gwarancji 0,30
Termin dostawy 0,10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: laptop z oprogramowaniem, projektory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.
laptop z oprogramowaniem, ilość w zamówieniu: 1 sztuka 2. projektor 1, ilość w zamówieniu: 1 sztuka 3. projektor 2, ilość w zamówieniu: 1 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38652000-0, 30213100-6, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Warunki gwarancji 0,30
Termin dostawy 0,10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4: ekran mobilny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.
Mobilny ekran pneumatyczny, ilość sztuk w zamówieniu: 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38653400-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 0,60
Warunki gwarancji 0,30
Termin dostawy 0,10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załącznik – SIWZ_DOSTAWA WYPOSAŻENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY

Załącznik Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ DOSTAW

Załącznik nr 6 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Facebook
Instagram
Skip to content