Pamiątkowy film dokumentujący prace remontowe w pałacu Scheiblera

Projekt „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera”.