Aktualności

Spotkania z Scheiblerami. Historia GKO

„Scheiblerowie, Grohmanowie, Geyerowie – obywatele miasta Łodzi. Główny Komitet Obywatelski z czasów I wojny światowej” – to temat ostatniego spotkania.

23 marca, naszym gościem był Paweł Spodenkiewicz, dziennikarz, socjolog, autor książki „Piasek z Atlantydy. Rozmowy z Jerzym Grohmanem”. – Ówczesny łódzki patrycjat wziął na siebie organizację życia w mieście, szczególnie opiekę nad najuboższymi, utrzymanie porządku społecznego, opiekę zdrowotną, dystrybucję żywności i opału – mówił Paweł Spodenkiewicz. Spotkanie w Sali Balowej Pałacu Scheiblera miało świetną frekwencję, wielu uczestników długo po zakończeniu wykładu rozmawiało z naszym gościem o zasłużonych dla miasta przedsiębiorcach i działaczach, a także o ich późniejszych losach.

Wkrótce po rozpoczęciu I Wojny Światowej Łódź znalazła się w strefie działań frontowych. Po ciężkich walkach trwających do grudnia 1914 r., rozpoczęła się niemiecka okupacja.
W tym trudnym dla miasta momencie, władzę sprawował w Łodzi Główny Komitet Obywatelski spontanicznie powołany przez łódzkie środowisko fabrykanckie i miejscową inteligencję. Jest to jeden z najpiękniejszych epizodów historii Łodzi – GKO zdołał nie tylko zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz dostawy węgla i żywności, ale też zorganizował na dużą skalę sieć szkół podstawowych i szpitali.
Władze okupacyjne tolerowały jego działalność do czerwca 1915 r. Wśród działaczy GKO byli m.in. przedstawiciele rodzin Scheiblerów, Grohmanów i Geyerów.

Wcześniejszy

Retrospektywa filmów Oliveiry

Następny

Andrzej Papuziński in memoriam