drugi wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

informacjaII

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 21.10.2021 – INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PDF Muzeum Kinematografii w Łodzi informuje o udzieleniu zamówienia na „ARANŻACJE PRZESTRZENNĄ, ZABUDOWY MEBLARSKIE” polegającą na realizacji założeń projektu …

informacja

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 7.10.2021 – Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 24.09.2021 wersja pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu na świadczenie usług …

zamowienia

Zamówienia publiczne Nr postępowania: 5/MK/2020 ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 214 000 EURO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: …

Plan

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 Informacja z otwarcia ofert Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018

Fund

O PROJEKCIE Projekt „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera”. Projekt realizowany jest przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru …