12 FILMÓW NA 120-LECIE KINA

28 grudnia 2015 roku minęło 120 lat od pierwszego publicznego pokazu filmu braci Lumière. Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców …

WYNIKI ANKIETY: 12 FILMÓW NA 120-LECIE KINA

28 grudnia 2015 roku minęło 120 lat od pierwszego publicznego pokazu filmu braci Lumière. Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Zakład Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców …

Co z tego wynika? – czyli komentarz do wyników

Interpretacja wszelakich plebiscytów i rankingów wiąże się z istotnym ryzykiem – folgowania bookmacherskim emocjom i retoryce właściwej komentatorom sportowym. Trzeba zatem baczyć na język opisu – by nie popaść w …

Jak to zrobiliśmy? – czyli spojrzenie „od kuchni”

Na potrzeby naszego projektu prosiliśmy o wskazanie 12 tytułów „Najlepszych filmów” oraz 12 tytułów „Najlepszych filmów polskich”. Gusta nie poddają się matematycznym pomiarom – dlatego w zaproszeniu precyzowaliśmy: „za najistotniejszy …

Dlaczego 12 na 120? – czyli o kanonach i „listomanii”

Akademicka praktyka nakazuje, by prezentację raportu rozpocząć od wyjaśnienia celów, jakie omawianemu projektowi przyświecały. Gdyby zachować zasady tej poetyki opisu, wyliczyć należałoby następujące przymiotniki: poznawczy, badawczy i edukacyjny. Poznawczy – …