Miłosne fotosy Krzysztofa Wellmana

„Miłosne fotosy Krzysztofa Wellmana” to nowa wystawa czasowa dostępna dla zwiedzających od 11 lutego 2022 roku (przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia). Fotosy z planów filmowych, dokumentujące realizacje scen erotycznych w polskich produkcjach, udowadniają, że miłość może mieć różne oblicza i wcielenia.

„Zależy mi, aby pokazać emocje, a nie czystą nagość. Nie zawsze emocje i ich intensywność wiążą się z nagością.” – mówił Krzysztof Wellman w wywiadzie dotyczącym jego pracy. Artysta od lat zajmuje się fotografią na planie filmowym, dzięki czemu uzbierał imponującą kolekcję fotosów przedstawiających sceny uznawane powszechnie za te „dla dorosłych”.

Krzysztof Wellman, artysta fotograf. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, twórca fotosów do ponad stu filmów fabularnych, seriali, teatrów telewizji, autor wielu okładek czasopism filmowych. Od 1981 roku współpracował na planach filmowych m.in. z Alejandrem Jodorowskim, Robertem Enrico, Bobem Misiorowskim, Feliksem Falkiem, Krzysztofem Kieślowskim, Władysławem Pasikowskim, Radosławem Piwowarskim, Jerzym Sztwiertnią, Krzysztofem Zanussim, Olafem Lubaszenką, Markiem Koterskim, Mariuszem Trelińskim, Wojciechem Smarzowskim, Tomaszem Lengrenem, Dariuszem Gajewskim, Jackiem Bromskim, Jerzym Łukaszewiczem, Piotrem Wereśniakiem, Maciejem Ślesickim, Maciejem Wojtyszką, Wojciechem Wójcikiem, Teresą Kotlarczyk, Janem Kidawą-Błońskim, Tomaszem Zygadłą, Waldemarem Dzikim, Wojciechem Adamczykiem, Piotrem Szulkinem, Robertem Glińskim, Jerzym Stuhrem, Filipem Zylberem, Tomaszem Wiszniewskim, Wojciechem Marczewskim, Krystyną Jandą, Janem Łomnickim, Sylwestrem Chęcińskim, Andrzejem Trzos-Rastawieckim, Januszem Kijowskim, Andrzejem Domalikiem, Kazimierzem Tarnasem, Barbarą Sass, Piotrem Szulkinem, Januszem Rzeszewskim i Maciejem Dutkiewiczem. Fotografował wiele znanych postaci ze świata filmu m.in. Rutgera Hauera, Sophie Marceau, Malcolma McDowella, Omara Shariffa, Lamberta Wilsona, Juliana Sandsa, Renée Soutendijk, Thomasa Iana Griffitha, Johna Rhysa Daviesa, Horsta Buchholza. Przede wszystkim fotografuje polskich aktorów filmowych oraz teatralnych. Autor albumów fotograficznych m.in. Rodzin aktorskich portret własny, Duże zwierzę, Killerów 2 oraz współautor, obok Adama Bujaka i Piotra Wojtowicza, albumu do filmu Prymas. Trzy lata z tysiąca. Na wystawie 100 lat polskiej kinematografii 1908-2008 pokazywanej w całej Polsce znalazło się około 300 jego fotosów. Twórca kilkunastu autorskich wystaw fotograficznych. Nadal pracuje w zawodzie jako fotosista. Jest związany ze Studiem A oraz zajmuje się fotografiami do książek. Agencja fotograficzna Alfa Pixx reprezentuje zdjęcia z bogatej kolekcji Krzysztofa Wellmana, które dostępne są na www.gettyimages.com.pl.


Krzysztof Wellman is an artist-photographer, a member of the Association of Polish Art Photographers, creator of the stills for over a hundred feature films, television series and television theatres, and author of many film magazines’ covers. Since 1981 he has worked on the film sets together with: Robert Enrico, Alejandro Jodorowski, Bob Misiorowski, Feliks Falk, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, Janusz Morgenstern, Janusz Kamiński, Władysław Pasikowski, Radosław Piwowarski, Jerzy Sztwiertnia, Krzysztof Zanussi, Olaf Lubaszenko, Marek Koterski, Mariusz Treliński, Wojciech Smarzowski, Tomasz Lengren, Dariusz Gajewski, Jacek Bromski, Jerzy Łukaszewicz, Piotr Wereśniak, Maciej Ślesicki, Maciej Wojtyszko, Wojciech Wójcik, Teresa Kotlarczyk, Jan Kidawa-Błoński, Tomasz Zygadło, Waldemar Dziki, Wojciech Adamczyk, Piotr Szulkin, Robert Gliński, Jerzy Stuhr, Filip Zylber, Tomasz Wiszniewski, Wojciech Marczewski, Krystyna Janda, Jan Łomnicki, Sylwester Chęciński, Andrzej Trzos-Rastawiecki, Janusz Kijowski, Andrzej Domalik, Kazimierz Tarnas, Barbara Sass, Piotr Szulkin, Janusz Rzeszewski, Maciej Dutkiewicz. He has photographed many prominent figures from the film industry: Rutger Hauer, Sophie Marceau, Malcolm McDowell, Omar Shariff, Lambert Wilson, Julian Sands, Renée Soutendijk, Thomas Ian Griffith, John Rhys Davies, Horst Buchholz, among others. He photographs Polish actors, above all. Author of photo albums including titles like Rodzin aktorskich portret własny, Duże zwierzę, Killerów 2 and co-author, alongside Adam Bujak and Piotr Wojtowicz, of the album for the film Prymas. Trzy lata z tysiąca. About 300 of his photos were part of the exhibition 100 years of Polish cinematography 1908-2008 presented all over Poland. He created several author’s photography exhibitions. He continues to work in his profession. He is associated with Studio A and takes photographs for books. Photos from the extensive collection of Krzysztof Wellman are represented by the Afa Pixx Photo Agency and are available at www.gettyimages.com.pl.