Nowa wystawa czasowa

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Rzeczywistość obrazów. Filmy Witolda Leszczyńskiego i malarstwo Sylwii Solak”, który odbędzie się 13 maja o godzinie 17:00 w Muzeum Kinematografii w Łodzi.


„Rzeczywistość obrazów” to pierwsza monograficzna wystawa poświęcona reżyserowi Witoldowi Leszczyńskiemu. Zostaną na niej zaprezentowane wspomnienia przyjaciół
i współpracowników, fotosy, etiudy oraz pamiątki osobiste. Tytuł wystawy „Rzeczywistość obrazów” odnosi się do wypowiedzi reżysera o własnej twórczości. Leszczyński twierdził, że bliższe jest mu budowanie rzeczywistości ekranowej niż stwarzanie iluzji rzeczywistości prawdziwej.


Równoległy wątek wystawy tworzą obrazy i grafiki Sylwii Solak stanowiące współczesne malarskie spojrzenie na twórczości Leszczyńskiego. Cykl prac inspirowanych Żywotem MateuszaKonopielką Siekierezadą powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci”.
Wstęp wolny.


We are happy to invite you to the opening of “The Reality of Images. Films by Witold Leszczyński and paintings by Sylwia Solak”, which will start at 5 PM on May 13 at the Łódź Film Museum.

“The Reality of Images” is the first monographic exhibition devoted to the director Witold Leszczynski. It will feature reminiscences of friends and colleagues, photographs, student films and personal memorabilia. The title of the exhibition “The Reality of Images” refers to the director’s statements about his own work. Leszczyński claimed that he was closer to building screen reality than to creating the illusion of true reality.

A parallel thread running through the exhibition are paintings and prints by Sylwia Solak, a contemporary painter’s perspective on Leszczyński’s work. The series of works inspired by Matthew’s Days, Konopielka and Axiliad was created as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage in the programme “Culture on the web”.

Part of the exhibition was prepared in Ukrainian.
Admission is free.
Czas trwania wystawy / Duration of the exhibition: 18.05.2022 – 4.09.2022
Kuratorzy / Curators: Zuzanna Woźniak, Kornel Nocoń
Teksty / Texts: Marta Skłodowska, Jakub Wiewiórski, Zuzanna Woźniak
Projekty graficzne / graphic design: Sylwia Solak
Wywiady / interviews: Anna Michalska
Materiały audiowizualne / audiovisual material
sWojciech Wojtysiak, Dariusz Gregorek
Produkcja / production: Mirosław Gumiński, Sebastian Snurski, Mariusz Jarząbek
Tłumaczeni / translation: Jarosław Sawiuk, OJR Na Wostok
Współpraca / cooperation: Jakub Sas, Adam Dębowski


Wystawa dofinansowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.


Partnerzy / partners: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Szkoła Filmowa w Łodzi, Biblioteka Miejska w Łodzi