Różnorodni – pełnosprawni

Różnorodni – pełnosprawni

Warsztaty muzealne dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunami

Warsztat 1

Sztuka animacji

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi technikami animacji i zaznajomienie z tajnikami warsztatu animatora na drodze praktycznej (poprzez samodzielne namalowanie oraz animację postaci).

Wstępem do zajęć jest przywitanie przez pracownika Muzeum uczestników i przedstawienie specyfiki placówki oraz pełnionych przez nią funkcji kulturalno-dydaktycznych.  Pierwsza część zajęć odbywa się na sali kinowej. Uczestnicy oglądają dwie klasyczne polskie animacje stworzone techniką rysunkową. Po projekcji odbywa się burza mózgów, moderowana przez osobę prowadzącą zajęcia – uczestnicy dokonują charakterystyki bohaterów  i streszczają ich przygody. Pytania moderatora pozwalają na uświadomienie sobie dwóch rodzajów komunikacji wykorzystywanych w animacji, odbywającej się za pomocą słów bądź gestów. Druga część zajęć odbywa się w przestrzeni edukacyjnej. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z pracą animatora przy rysowaniu postaci animowanych, indywidualnie tworząc animowaną postać w wybranej przez siebie scenerii. Przy samodzielnej pracy korzystają z udostępnionych pomocy dydaktycznych, takich jak mazaki, folie, wydruki tła i konturów postaci. Po namalowaniu postaci animują je poprzez poruszanie folią z obrazkiem po wybranym przez siebie tle, oglądając efekt końcowy na dużym ekranie. Ostatni etap zajęć odbywa się na ekspozycji muzealnej, w przestrzeni poświęconej animacji. Uczestnicy oglądają lalki wykorzystywane w technice animacji poklatkowej, rozpoznając charakterystycznych bohaterów popularnych bajek i słuchając objaśnień przewodnika.

Warsztat 2

Przyprawy kuchni pani Anny

Celem lekcji jest zaznajomienie uczestników z kulturowym bogactwem miasta Łódź przełomu XIX i XX wieku z zastosowaniem zróżnicowanych metod pracy i różnorodnych środków dydaktycznych.

Wstępem do zajęć jest przywitanie przez pracownika Muzeum uczestników i przedstawienie specyfiki placówki oraz jej funkcji. Pierwsza część zajęć, odbywająca się na sali kinowej, to pokaz filmu dokumentalnego poprzedzonego krótkim wstępem objaśniającym treść i specyfikę wyświetlanego obrazu. Po projekcji następuje rozmowa moderowana przez osobę prowadzącą zajęcia. Podczas rozmowy uczestnicy rozpoznają dostrzeżone na filmie zabytki i lokalizacje we współczesnym krajobrazie łódzkim. Druga część zajęć, odbywająca się w sali dydaktycznej, polega na aktywacji zmysłu węchu, smaku i dotyku uczestników, zapoznających się w praktyce z przyprawami kuchni czterech kultur, składających się na specyfikę Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Poznają charakterystyczne przyprawy kuchni żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej. Ostatnią częścią zajęć jest zwiedzanie historycznej części ekspozycji muzealnej. Uczestnicy oglądają reprezentacyjne wnętrza pałacowe i słuchają opowieści przewodnika o właścicielach pałacu, fabrykanckiej rodzinie Scheiblerów. Trójdzielny tok zajęć umożliwia uczestnikom wejście w rolę aktywnego widza kinowego (biorącego udział w dyskusji po seansie), degustatora i konesera smaków, jak również turysty na wycieczce muzealnej.


Na warsztaty obowiązują zapisy w Dziale Edukacji i Kultury Filmowej pod numerem tel. 42 674 09 57 w. 172 w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek – piątek) lub edukacja@kinomuzeum.pl.

Warsztaty odbywają się od środy do piątku w ustalonym wcześniej terminie i godzinach.

Czas trwania: 90 minut.

Koszt biletu dla uczestnika: 15 zł.

Maksymalna ilość uczestników: 15 osób.

Warsztaty przygotowane zostały wspólnie z uczestnikami i pedagogiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi.