Tworzenie filmowych światów – Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Krystyna Zachwatowicz-Wajda jeszcze w czasie studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni scenografii debiutowała jako aktorka w Tatrze Tadeusza Kantora Cricot-2. Od 1958 roku do lat 70. była aktorką Piwnicy pod Baranami, gdzie stworzyła legendarny wizerunek „pierwszej naiwnej”.
Jako scenograf teatralny współpracowała z wybitnymi reżyserami: Konradem SwinarskimJerzym JarockimJerzy KrasowskimKrystyną Skuszanką. Z mężem Andrzejem Wajdą przez 43 lata zrobiła 34 spektakle, od Biesów (1971) po Makbeta (2004).
Zagrała także kilka ról w filmach Andrzeja Wajdy – m.in. Hankę w Człowieku z marmuru (1976) i Człowieku z żelaza (1981), Kazię w Pannach z Wilka (1979) i matkę Witka w Kronice wypadków miłosnych (1985). W filmie projektowała też kostiumy do obrazów Wajdy – Wesela (1972), Smugi cienia (1976), Z biegiem lat, z biegiem dni… (1980), koprodukcji niemiecko-francuskiej Eine Liebe in Deutschland (1983), nakręconej we Francji adaptacji Biesów Fiodora Dostojewskiego Les possédés (1988) i Zemsty (2002).
Wykładała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Razem w Andrzejem Wajdą założyła Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
Angażowała się również w działalność polityczną i społeczną – w czasie okupacji należała do Szarych Szeregów, jako sanitariuszka i łączniczka harcerskiej poczty brała udział w powstaniu warszawskim.
Od 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego brała udział w pracach Zespołu do spraw Kultury w Regionie Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz w Sekretariacie Funduszu Społecznego „Solidarności”.

Transkrypcja nagrania w PDF


0:10 Warszawa, Kraków, Liceum Sztuk Plastycznych, ASP, Karol Frycz
5:30 Powstanie warszawskie
6:06 Piwnica pod Baranami, początki na scenie, Hanna Olczak, Bogdan Korzeniewski, Krystyna Skuszanka
7:35 Człowiek z marmuru, Krystyna Janda, Barbara Pec-Ślesicka, Andrzej Wajda
13:00 praca kostiumologa, proejktowanie, współpraca z reżyserem
15:15 Witold Sobociński, Tadeusz Wybult, Wesele
16:22 kostium
17:00 Zemsta, praca kostiumologa
17:40 Andrzej Wajda
19:20 Andrzej Wajda, Akademia Sztuk Pięknych, Karol Frycz, Zygmunt Radniecki
20:10 Andrzej Wajda, Biedy, Beata Tyszkiewicz, Konrad Swinarski, Stary Teatr, Boska komedia, Piotr Skrzynecki
27:00 Andrzej Wajda, Wesele, Olgierd Łukaszewicz, Barbara Pec-Ślesicka
30:55 Renata Pajche,l Wesele
33:00 Barbara Pec-Ślesicka, Andrzej Wajda
34:19 Miłość w Niemczech
38:22 Smuga cienia, Marek Kondrat, Andrzej Wajda, Witold Sobociński
42:00 Piwnica pod Baranami
51:45 Teatr Polski, Nina Andrycz
42:50 Andrzej Wajda
43:40 Wytwórnia
44:20 Powidoki, Andrzej Wajda,

47:26 Szczególny dzień (Una giornata particolare), Ettore Scola
49:00 Roman Polański, Zemsta, Magdalena Biedrzycka, WeselePan Tadeusz
53:05 Nastazja Filipowna
54:00 WeselePanny z Wilka
55:00 Biesy