Polski punkt widzenia – malarskość filmu 3.0

„Polski punkt widzenia – malarskość filmu 3.0” to projekt edukacyjny zrealizowany w 2021 roku, oparty na współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, którego głównym założeniem była pomoc przy realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych. Odbiorcami zadania były również osoby dorosłe zainteresowane współczesnymi zjawiskami w kulturze. Projekt obejmował działania edukacyjno-animacyjne stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników, wprowadzając ich w dzieje sztuki – jej teorię i praktykę – poprzez kontakt z dziełami filmowymi i malarstwem. Projekt uwzględniał najważniejsze polskie dokonania w dziedzinie kina fabularnego zainspirowanego twórczością polskich narodowych malarzy oraz uznanych twórców europejskich.


Zrealizowaliśmy cztery tematy i filmy inspirowane sztuką:

  1. Średniowieczne inspiracje architektoniczne i współczesne inspiracje malarskie w filmie animowanym Tomasza Bagińskiego „Katedra”;
  2. Symbolika malarstwa XIX-wiecznego i mistyka pisania ikon w filmie animowanym Kamila Polaka „Świteź”;
  3. Łódź odmalowana kamerą Edwarda Kłosińskiego i Witolda Sobocińskiego w filmie „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy;
  4. Szaleństwo codzienności, codzienne szaleństwo, czyli słów kilka o życiu artystów – „Ostatnia Rodzina” Jana P. Matuszyńskiego.
Ulotka „Polski punkt widzenia – malarskość filmu 3.0” do pobrania w PDf.

 
W sumie odbyło się 33 projekcji filmowych, 40 wykładów oraz warsztatów twórczych, których wynikiem jest 208 prac umieszczonych w wystawie online „muzeum wyobraźni”. Spotkania odbyły się w formule stacjonarnej oraz online. Udział w projekcie był bezpłatny.

Zachęcamy osoby zainteresowane współczesnymi zjawiskami w sztuce, młodzież, studentów i osoby dorosłe, a szczególnie uczniów szkół średnich i ich nauczycieli do kontynuowania projektu w oparciu o udostępnione poniżej materiały dydaktyczne w postaci przewodnika po kulturze remiksu, scenariuszy zajęć oraz nagranych wykładów.

Informacje o projekcie:

Magda Pelska

edukacja@kinomuzeum.pl
tel. 42 674 09 57 w.151

FB @Malarskoscfilmu


Przewodnik o kulturze remiksu, domenach publicznych, elementach prawa autorskiego i wolnych licencjach. Publikacja została zrealizowana jako część projektu „Polski punkt widzenia – malarskość filmu 3.0”.


Scenariusze lekcji do pobrania:

Temat 1

Temat 2

Temat 3

Temat 4


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.Dofinansowano ze środków Miasta Łódź.